Akrostiş nedir?

Mısra başlarında bulunan harfleri yukarıdan aşağıya okunduğu zaman bir kelime veya bir ad meydana çıka* bilecek şekilde yazılmış şiirdir. Akrostiş biçiminde şiir yazma geleneği çok eskidir. Türk Edebiyatında daha çok Halk Edebiyatı ve Tasavvuf Edebiyatı'nda akrostişe çok rastlanır. Divan şairleri de bu tarza büsbütün yabancı kalmadılar. «İstihraç» adı altında bazı akrostiş örnekleri verdiler.

Sözlükte "akrostiş" ne demek?

1. Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya DOĞRU okununca ortaya bir ad ya da söz çıkacak biçimde düzenlenmiş koşuk, muvaşşah, tevşih.

Akrostiş kelimesinin ingilizcesi

n. acrostic, composition in which the initial or ending letters form a word or phrase
Köken: Fransızca.